• czech language
  • english language

12.-15. května

Svět knihy Praha 2016
22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

Logo Ceny Jiřího Theinera

CENA JIŘÍHO THEINERA

Cenu pojmenovanou po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. - společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která svým počinem či dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR. Cena je spojena s finanční prémií 1000 £.

Cena Jiřího Theinera byla poprvé udělena v roce 2011 polskému bohemistovi, překladateli a novináři Andrzeji Jagodzinskemu. V následujících letech byla cena udělena bohemistce, překladatelce a spisovatelce Ruth Bondy z Izraele, kanadskému překladateli a spisovateli Paulu Wilsonovi a překladateli a spisovateli Peteru Demetzovi. V posledním ročníku cenu obdržel běloruský bohemista Sjarhej Smatryčenka.

V roce 2016 proběhne vyhlášení a předání Ceny Jiřího Theinera v pátek 13. května opět na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2016 (Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice).

Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti - nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh. Nominace z minulého roku lze letos poslat znovu!

Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy, s.r.o. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner.

Uzávěrka nominací je 15. února 2016.

S upřímným pozdravem
PhDr. Dana Kalinová
ředitelka, Svět knihy, s.r.o